Milan Urban Railway Tour
Milan Urban Railway Tour

Italia Slow Tour Ambassador Roxana Iacoban took a trip throughout Milan going along the local Urban Railway line.

Receive more stories like this in your inbox